Realizacja projektu „Senior za kierownicą”

KRÓTKA INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „SENIOR ZA KIEROWNICĄ”

Promocja projektu w mediach (www.dlaseniora.krakow.pl; www.krakow.pl w wersji elektronicznej i papierowej, TV lokalna w środkach komunikacji miejskiej, Głos Nowej Huty, Dziennik Polski itp.) pokazały skalę potrzeb. W ciągu 2 tygodni odebraliśmy około 500 telefonów (2 osoby) od zainteresowanych, a czasem wręcz zdesperowanych potrzebą, kierowców seniorów. Przyjęliśmy 44 osoby (4 w rezerwie, gdyby coś komuś wypadło).

I rzeczywiście, 28 września 2019 roku w siedzibie firmy „Nauka Jazdy LUZ”, na ul. Skłodowskiej, pojawiło się 42 uczestników. Przyjęliśmy wszystkich. Po krótkim wstępie przedstawiającym pomysłodawców i darczyńcę uczestnicy projektu wpisywali się indywidualnie na terminy badań na przyrządach i na rozmowy z psychologiem. W trakcie spotkania okazało się, że część seniorów (ok. 15 osób) jest ciągle czynna zawodowo i nie może uczestniczyć w zajęciach w godzinach przedpołudniowych. Dlatego też ustaliliśmy, że kolejne warsztaty odbędą się 8 października od godziny 14.00 i poświęcone będą pierwszej pomocy, zagadnieniom  kolizji, wypadku, kontroli drogowej, relacji pomiędzy kierującym a pieszym oraz technice jazdy w trudnych warunkach.

 

                                                            Do zobaczenia
Danuta Sanetra, Tadeusz Szewczyk

Senior za kierownicą

Senior za kierownicą

Stowarzyszenie „Lajkonik” pragnie zaprosić wszystkich dojrzałych kierowców na warsztaty „Senior za kierownicą”.

 

Celem warsztatów jest udzielenie niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia samochodu przez osoby w dojrzałym wieku, aby zarówno kierowca, jak i inni użytkownicy dróg czuli się bezpiecznie. Znając ograniczenia psychofizyczne związane ze starszym wiekiem łatwiej będzie dostosować technikę jazdy do swoich możliwości. Dzięki temu kierowca-senior będzie mógł dłużej czerpać przyjemność z bezkolizyjnej jazdy.

W ramach zajęć warsztatowych planujemy następujące działania:
 1. Indywidualne badania sprawności psychofizycznych.
 2. Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej ofiarom wypadków.
 3. Przypomnienie przepisów z ruchu drogowego i nowych zmian.
 4. Kolizja, wypadek, kontrola drogowa, relacja pomiędzy kierującym a pieszym.
 5. Technika jazdy w trudnych warunkach.
 6. Omówienie krakowskich skrzyżowań.
 7. Podsumowujące spotkanie integracyjne i wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 
Program szczegółowy:
 1. Indywidualne badania sprawności psychofizycznych, obejmujących ostrość wzroku i refleks umysłu. Badania będą przeprowadzane w grupach, w terminach: 28.IX (sobota), 30.IX (poniedziałek) od godz. 9:00-13:00 oraz 5.X od godz. 14:0018:00. Specjalistyczne testy poprowadzi dyplomowany psycholog.
 2. Wykład i ćwiczenia na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, z wykorzystaniem „fantomu”, będą obejmować indywidualne ćwiczenia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia poprowadzi lekarz ratownictwa medycznego.
 3. Odświeżenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i zapoznanie się z nowo wprowadzonymi zmianami w przepisach.
 4. Jak się zachować podczas kolizji, wypadku czy kontroli drogowej oraz:
  • przejazdy
  • kolejowe i tramwajowe
  • relacja między kierowcą, pieszym i rowerzystą
  • kultura zachowań na drogach
  • wybrane zagadnienia w sprawach kontrowersyjnych i konfliktów prawnych
 5. Technika jazdy w trudnych warunkach oraz wybór, zmiana i jazda odpowiednim pasem z zaplanowanym wcześniej kierunkiem.
 6. Omówienie ruchu na krakowskich skrzyżowaniach oraz wybrane zagadnienia dot. bezpieczeństwa osób starszych na drogach.
 7. Spotkanie podsumowujące, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa.
Zgłoszenia u organizatorów przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Maksymalna ilość uczestników: 40 osób. Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie „Lajkonik”, Danuta Sanetra, tel. 695-182-810, danutasanetra@interia.pl
 • „MSNKK”, Tadeusz Szewczyk, tel. 505-107-333
Osoby biorące udział w szkoleniu zapraszamy na badania oraz spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sobotę, 28 września, o godz. 12:00, w Krakowie przy ul. Skłodowskiej 8/8, na sali wykładowej ośrodka szkolenia „Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ”. Projekt dofinansowany w ramach programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie”.